Puhtaus ja turvallisuus

FTAA pyrkii edistämään tatuoijien tietoutta kulloinkin alallamme voimassa olevista hygienia lainsäädännöistä sekä tekemään avustavaa viranomaisyhteistyötä alaamme koskien.

Vuonna 1998 Ympäristökeskus (ent. Terveysvirasto) otti tatuointiliikkeen perustamisohjeisiin F.T.A.A:n laatimat suositukset asiakas-lomakkeesta, työpisteeseen liittyvistä välineistä sekä steriloinnista. Sen lisäksi yhdistys on pyrkinyt lisäämään jäseniensä ammattietiikkaa hygieniaa koskien mm. järjestämällä alaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Näin FTAA pyrkii edistämään tatuoijien tietoutta sekä viranomaisyhteistyötä. Niin artistien kuin asiakkaidenkin etu on yhtenäiset ja selkeät hygieniaohjeet. FTAA vaatii jäseniään käyttämään kertakäyttöisiä työvälineitä ja steriloitavien instrumenttien puhdistukseen pesurikäsittelyjen lisäksi B-luokan vakuumiautoklaavia.

adminHygienia